Zakup Vouchera

Regulamin zakupu Voucherów/ Zaproszeń na Sesje Fotograficzne

Znaczenie użytych terminów w poniższym Regulaminie:
1. Sprzedawca/ Fotograf- Piękno Szczęściem Malowane
2. Nabywca- osoba kupująca Voucher
3. Obdarowany- osoba która otrzyma i zrealizuje Voucher
4. Voucher/ Zaproszenie Na Sesję – zwroty używane zamiennie

Zakup 1 Vouchera upoważnia do wykonania 1 sesji dla wybranej osoby Obdarowanej.
Nabywca może też zakupić Voucher tylko dla siebie na realizacje własnej sesji, wówczas termin Obdarowany w regulaminie będzie odnosił się też do niego.

Jak zakupić Voucher ?

 1. Nabywca zgłasza chęć zakupu Vouchera mailowo na adres pieknoszczesciemmalowane(malpa)gmail.com (adres mail podany jest też w zakładce KONTAKT). O chęci zakupu Vouchera można też poinformować nas za pośrednictwem wiadomości Priv na naszym profilu Facebook.
 2. Po wybraniu przez Nabywcę pakietu zgodnego z aktualną ofertą (nie wszystkie sesje można zakupić w formie Voucherów, patrz punkt 16 regulaminu), zakup dokonywany jest poprzez zamówienie Vouchera mailowo na adres pieknoszczesciemmalowane(malpa)gmail.com
 3. Wartość/cena Vouchera jest taka, jaka jest cena za wybrany Pakiet Sesji w dniu wyboru Nabywcy, z oferty dostępnej po zalogowaniu na stronie www.pieknoszczesciemmalowane.pl
 4. Nabywca dokonuje płatności pełnej kwoty za sesję z Vouchera na wskazany przez Sprzedawcę nr konta bankowego na minimum 7 dni przed odbiorem Vouchera lub gotówką w dniu odbioru Vouchera ze studia.
 5. Po dokonaniu przez Nabywcę zapłaty za Voucher, Voucher przekazywany jest w formie drukowanej jako Zaproszenie Na Sesję i odbierany w naszym studiu osobiście przez Nabywcę lub w formie elektronicznej przesyłany na maila Nabywcy gotowy do wydrukowania. Przygotowanie Vouchera następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania się zapłaty za Voucher na koncie Fotografa.
 6. Voucher zawiera: ustaloną datę ważności wykonania sesji, dane Sprzedawcy/Fotografa, informacje związane z zawartością pakietu, oraz imię i nazwisko Obdarowanego.
 7. Voucher nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem, czy przygotowaniem się Obdarowanego do sesji- chyba, że Voucher wyraźnie to określa.
 8. Każdy Voucher ma określoną datę ważności na wykonanie sesji. W Ofercie dostępnej na stronie Piękno Szczęściem Malowane ważność Voucherów wynosi 4 miesiące od daty zakupu.
  Data ważności Vouchera, to data do której należy wykonać sesję a nie skontaktować się w celu umówienia rezerwacji terminu sesji.
 9. Obdarowany powinien się skontaktować ze Sprzedawcą/Fotografem drogą mailową lub przez wiadomość prywatną na Facebook Piękno Szczęściem Malowane zaraz po otrzymaniu Vouchera w celu ustalenia terminu sesji. TERMIN sesji trzeba umówić najpóźniej na 4 tygodnie przed datą ważności Vouchera.
 10. Sesję na podstawie Vouchera realizuje tylko za okazaniem Vouchera w dniu sesji.
 11. Nabywca może przekazać Voucher osobie Obdarowanej lub wykupić Voucher dla siebie do realizacji własnej sesji, przy czym Voucher jest imienny, czyli zawiera imię i nazwisko osoby która zrealizuje sesję z Vouchera.
 12. Niezrealizowanie Vouchera w okresie jego ważności, jak również niedokonanie REZERWACJI terminu sesji na min. 4 tygodnie przed jego datą zakończenia, odwołaniu sesji przez Obdarowanego/Nabywcę, nie stawienie się na sesję w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje to brak możliwości REALIZACJI Vouchera przez Obdarowanego/Nabywcę i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Nabywcy żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty za wybrany pakiet.
 13. Voucher nie może być wymieniony na równowartość pieniężną.
 14. Przez zakup Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w pełni go rozumie i akceptuje w całości jego treść oraz nie będzie wnosił do niego żadnych zastrzeżeń.
 15. VOUCHERÓW NIE MOŻNA ZAKUPIĆ NA MINI SESJE.
 16. NIE NA WSZYSTKIE SESJE MOŻNA ZAKUPIĆ VOUCHER informacje o możliwości zakupu Vouchera lub braku możliwości zakupu Vouchera, są zawarte przy pakietach sesji na stronie z wybranym rodzajem oferty.

REALIZACJA Vouchera/ Zaproszenia Na Sesję

 1. Sesję realizujemy tylko za okazaniem oryginalnego Vouchera w dniu sesji. Nie realizuję sesji bez Vouchera!
 2. Sprzedawca/Fotograf ma prawo odmówić realizacji Vouchera a zarazem odmówić wykonania sesji w następujących przypadkach:
  a. po upływie terminu ważności Vouchera
  b. przy uszkodzeniu vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie imienia i nazwiska Obdarowanego zapisanego na Voucherze
  c. w przypadku jeśli Obdarowany lub Nabywca skontaktują się ze Sprzedawcą/Fotografem w celu ustalenia daty sesji później niż na 4 tygodnie przed datą ważności Vouchera.
 3. Sesja musi się odbyć w czasie daty podanej na Voucherze.
 4. Obdarowany powinien się jak najszybciej skontaktować z Fotografem drogą mailową w celu ustalenia terminu sesji, odpowiednio wcześniej, najpóźniej na 4 tygodnie przed datą ważności Vouchera.
 5. Obdarowany wybiera termin realizacji sesji z podanych mu aktualnie dostępnych terminów którymi dysponuje Sprzedawca/Fotograf i podaje wybrany termin Fotografowi drogą mailową, podając jednocześnie swoje dane do kontaktu w tym nr. telefonu oraz nr. Vouchera.
 6. Przy realizacji sesji z Vouchera obowiązują standardowe zapisy, Umowa na sesję zawierająca niezbędne informacje, dobrowolne zgody na publikacje oraz RODO
 7. Obdarowany korzysta z otrzymanego Vouchera w zakresie wykupionego pakietu, ale może również dokupić dodatkowe ujęcia czy foto produkty za dodatkową opłatą.
 8. Ustalony z Fotografem termin sesji z wykupionego Vouchera można przełożyć tylko raz w uzasadnionych przypadkach, jednak przełożony termin, nie może być po dacie ważności Vouchera.
 9. W przypadku, przełożenia przez Obdarowanego terminu sesji, Fotograf zastrzega sobie prawo nie wykonania sesji dla Obdarowanego jeżeli nie dysponuje już wolnym terminem w przewidzianej dacie ważności Vouchera.
 10. Niezrealizowanie Vouchera w okresie jego ważności, jak również niedokonanie REZERWACJI terminu sesji na min. 4 tygodnie przed jego datą zakończenia, odwołaniu sesji przez Obdarowanego/Nabywcę lub nie stawienie się na sesję w wyznaczonym terminie i czasie, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z tym związanych, w szczególności powoduje to brak możliwości REALIZACJI Vouchera przez Obdarowanego/Nabywcę i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Nabywcy żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty za wybrany pakiet.
 11. Voucher nie jest wymienny na gotówkę.
 12. Umawiając się na sesję Obdarowany potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Vouchera, w pełni go rozumie i akceptuje w całości jego treść oraz nie będzie wnosił do niego żadnych zastrzeżeń.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).