Zakup Vouchera

Regulamin zakupu Voucherów/ Zaproszeń na Sesje Fotograficzne

Znaczenie użytych terminów w poniższym Regulaminie:
1. Sprzedawca/ Fotograf- Piękno Szczęściem Malowane
2. Nabywca- osoba kupująca Voucher
3. Obdarowany- osoba która otrzyma i zrealizuje Voucher
4. Voucher/ Zaproszenie Na Sesję – zwroty używane zamiennie

Zakup 1 Vouchera upoważnia do wykonania 1 sesji dla wybranej osoby Obdarowanej.
Nabywca może też zakupić Voucher tylko dla siebie na realizacje własnej sesji, wówczas termin Obdarowany w regulaminie będzie odnosił się też do niego.

Jak zakupić Voucher ?

 1. Nabywca zgłasza chęć zakupu Vouchera mailowo na adres pieknoszczesciemmalowane(malpa)gmail.com (adres mail podany jest też w zakładce KONTAKT). O chęci zakupu Vouchera można też poinformować nas za pośrednictwem wiadomości Priv na naszym profilu Facebook.
 2. Po wybraniu przez Nabywcę pakietu zgodnego z aktualną ofertą, zakup dokonywany jest poprzez zamówienie Vouchera mailowo na adres pieknoszczesciemmalowane(malpa)gmail.com
 3. Wartość/cena Vouchera jest taka, jaka jest cena za wybrany Pakiet Sesji w dniu wyboru Nabywcy, z oferty dostępnej po zalogowaniu na stronie www.pieknoszczesciemmalowane.pl
 4. Nabywca dokonuje płatności pełnej kwoty Vouchera na wskazany przez Sprzedawcę nr konta bankowego.
 5. Po dokonaniu przez Nabywcę zapłaty za Voucher, Voucher przekazywany jest w formie drukowanej jako Zaproszenie Na Sesję i odbierany w naszym studiu osobiście przez Nabywcę lub w formie elektronicznej przesyłany na maila Nabywcy gotowy do wydrukowania. Przygotowanie Vouchera następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania się zapłaty za Voucher na koncie Fotografa.
 6. Voucher zawiera: ustaloną datę ważności wykonania sesji, dane Sprzedawcy/Fotografa, informacje związane z zawartością pakietu, oraz imię i nazwisko Obdarowanego.
 7. Voucher nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem, czy przygotowaniem się Obdarowanego do sesji- chyba, że Voucher wyraźnie to określa.
 8. Każdy Voucher ma określoną datę ważności na wykonanie sesji. W Ofercie dostępnej w cenach regularnych ważność Voucherów wynosi 4 miesiące od daty zakupu.
  Data ważności Vouchera, to data do której należy wykonać sesję a nie skontaktować się w celu umówienia rezerwacji terminu sesji.
 9. Obdarowany powinien się skontaktować ze Sprzedawcą/Fotografem drogą mailową zaraz po otrzymaniu Vouchera w celu ustalenia terminu sesji. TERMIN sesji trzeba umówić najpóźniej na 4 tygodnie przed datą ważności Vouchera.
 10. Sesję na podstawie Vouchera realizuje tylko za okazaniem Vouchera w dniu sesji.
 11. Nabywca może przekazać Voucher osobie Obdarowanej lub wykupić Voucher dla siebie do realizacji własnej sesji, przy czym Voucher jest imienny, czyli zawiera imię i nazwisko osoby która zrealizuje sesję z Vouchera.
 12. Niezrealizowanie Vouchera w okresie jego ważności, jak również niedokonanie REZERWACJI terminu sesji na min. 4 tygodnie przed jego datą zakończenia, odwołaniu sesji przez Obdarowanego/Nabywcę, nie stawienie się na sesję w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje to brak możliwości REALIZACJI Vouchera przez Obdarowanego/Nabywcę i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Nabywcy żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty za wybrany pakiet.
 13. Voucher nie może być wymieniony na równowartość pieniężną.
 14. Przez zakup Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w pełni go rozumie i akceptuje w całości jego treść oraz nie będzie wnosił do niego żadnych zastrzeżeń.
 15. VOUCHERÓW NIE MOŻNA ZAKUPIĆ NA MINI SESJE.

REALIZACJA Vouchera/ Zaproszenia Na Sesję

 1. Sesję realizujemy tylko za okazaniem oryginalnego Vouchera w dniu sesji. Nie realizuję sesji bez Vouchera!
 2. Sprzedawca/Fotograf ma prawo odmówić realizacji Vouchera a zarazem odmówić wykonania sesji w następujących przypadkach:
  a. po upływie terminu ważności Vouchera
  b. przy uszkodzeniu vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie imienia i nazwiska Obdarowanego zapisanego na Voucherze
  c. w przypadku jeśli Obdarowany lub Nabywca skontaktują się ze Sprzedawcą/Fotografem w celu ustalenia daty sesji później niż na 4 tygodnie przed datą ważności Vouchera.
 3. Sesja musi się odbyć w czasie daty podanej na Voucherze.
 4. Obdarowany powinien się jak najszybciej skontaktować z Fotografem drogą mailową w celu ustalenia terminu sesji, odpowiednio wcześniej,
  najpóźniej na 4 tygodnie przed datą ważności Vouchera.
 5. Obdarowany wybiera termin realizacji sesji z podanych mu aktualnie dostępnych terminów którymi dysponuje Sprzedawca/Fotograf i podaje wybrany termin Fotografowi drogą mailową, podając jednocześnie swoje dane do kontaktu w tym nr. telefonu oraz nr. Vouchera.
 6. Przy realizacji sesji z Vouchera obowiązują standardowe zapisy, Umowa na sesję zawierająca niezbędne informacje, dobrowolne zgody na publikacje oraz RODO
 7. Obdarowany korzysta z otrzymanego Vouchera w zakresie wykupionego pakietu, ale może również dokupić dodatkowe ujęcia czy foto produkty za dodatkową opłatą.
 8. Ustalony z Fotografem termin sesji z wykupionego Vouchera można przełożyć tylko raz w uzasadnionych przypadkach, jednak przełożony termin, nie może być po dacie ważności Vouchera.
 9. W przypadku, przełożenia przez Obdarowanego terminu sesji, Fotograf zastrzega sobie prawo nie wykonania sesji dla Obdarowanego jeżeli nie dysponuje już wolnym terminem w przewidzianej dacie ważności Vouchera.
 10. Niezrealizowanie Vouchera w okresie jego ważności, jak również niedokonanie REZERWACJI terminu sesji na min. 4 tygodnie przed jego datą zakończenia, odwołaniu sesji przez Obdarowanego/Nabywcę lub nie stawienie się na sesję w wyznaczonym terminie i czasie, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z tym związanych, w szczególności powoduje to brak możliwości REALIZACJI Vouchera przez Obdarowanego/Nabywcę i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Nabywcy żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty za wybrany pakiet.
 11. Voucher nie jest wymienny na gotówkę.
 12. Umawiając się na sesję Obdarowany potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Vouchera, w pełni go rozumie i akceptuje w całości jego treść oraz nie będzie wnosił do niego żadnych zastrzeżeń.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).